DOGC 8300

RESOLUCIÓ EDU/3321/2020, d’11 de desembre, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presta el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 539578).

DOGC 8300

RESOLUCIÓ 1117/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 43/2020, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

DOGC 8299

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

BOE 331

Extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan los Premios Nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Economía y la colaboración en las Olimpiadas Matemáticas Junior correspondientes al año 2021

Els comentaris estan tancats.