DOGC 8298

RESOLUCIÓ TSF/3267/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a les taules salarials del 2020 (codi de conveni núm. 79000215011994).

Els comentaris estan tancats.