Arxiu de la categoria “General”

DOGC 8251

ACORD GOV/129/2020, de 20 d’octubre, pel qual es modifica l’Acord GOV/73/2009, de 5 de maig, pel qual es declara l’existència d’interès públic en l’exercici de la docència com a professorat especialista d’ensenyaments de formació professional en centres dependents del Departament d’Educació, per part de persones que desenvolupen activitats en el sector públic relacionades amb els ensenyaments objecte de l’activitat docent.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8249

RESOLUCIÓ EDU/2506/2020, de 9 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat.

DOGC 8249

RESOLUCIÓ PDA/2554/2020, de 16 d’octubre, sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8248

ORDRE TSF/174/2020, de 13 d’octubre, del Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya.

DOGC 8248

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8247

ACORD GOV/125/2020, de 13 d’octubre, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8245

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia Balmes, de Barcelona.

DOGC 8245

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Santa Teresa – Ganduxer, de Barcelona.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8244

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Vedruna-Gràcia, de Barcelona.

DOGC 8244

RESOLUCIÓ EDU/2450/2020, de 4 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2020-2021.

DOGC 8244

RESOLUCIÓ SLT/2480/2020, de 8 d’octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8243

ACORD GOV/115/2020, de 6 d’octubre, de nomenament dels membres de la Permanent de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8242

RESOLUCIÓ EDU/2393/2020, de 29 de setembre, per la qual es dona publicitat dels centres educatius que, en el curs acadèmic 2019-2020, han dut a terme formació en alternança simple o dual, en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC 8242

RESOLUCIÓ PRE/2436/2020, de 2 d’octubre, per la qual es prorroga per al curs 2020-2021 la Resolució PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s’estableixen els programes d’esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d’acord amb el Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8240

RESOLUCIÓ EDU/2345/2020, de 23 de setembre, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Sant Josep, de Sant Sadurní d’Anoia.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8239

RESOLUCIÓ EDU/2343/2020, de 25 de setembre, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat Sagrada Família, de Viladecans.

Comments Sense comentaris »