DOGC 8068

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el canvi de titular de diversos centres educatius privats de Barcelona.

DOGC 8068

EDICTE de 10 de febrer de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre pel qual es determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC 8068

RESOLUCIÓ EDU/385/2020, de 12 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8067

EDICTE de 14 de febrer de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els concerts educatius en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC 8067

RESOLUCIÓ EDU/360/2020, d’11 de febrer, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat La Salle, de Girona.

DOGC 8067

RESOLUCIÓ EDU/356/2020, de 10 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2020-2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8066

ORDRE EDU/17/2020, de 7 de febrer, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Eqüestres.

DOGC 8066

ORDRE EDU/16/2020, de 7 de febrer, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Pedra Natural.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8064

ORDRE EDU/13/2020, d’11 de febrer, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l’any 2020 del programa Erasmus+ i s’informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8063

RESOLUCIÓ EDU/307/2020, de 6 de febrer, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 467258).

DOGC 8063

RESOLUCIÓ EDU/308/2020, de 6 de febrer, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 467259).

DOGC 8063

RESOLUCIÓ EDU/251/2020, de 4 de febrer, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Maristes Montserrat, de Lleida.

DOGC 8063

RESOLUCIÓ EDU/294/2020, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8061

RESOLUCIÓ EDU/259/2020, de 4 de febrer, de retroacció de les actuacions del tribunal de l’especialitat de Cuina i Pastisseria en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8059

RESOLUCIÓ EDU/220/2020, de 3 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

DOGC 8059

RESOLUCIÓ EDU/219/2020, de 3 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dona publicitat dels que actualment en formen part.

DOGC 8059

RESOLUCIÓ EDU/218/2020, de 3 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8057

ORDRE EDU/10/2020, de 31 de gener, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8056

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2020, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme les iniciatives de formació professional, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l’any 2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8050

RESOLUCIÓ EDU/157/2020, de 20 de gener, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat Sagrada Família, de Sabadell.

DOGC 8050

RESOLUCIÓ EDU/156/2020, de 20 de gener, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació infantil privat Sagrada Família, de Matadepera.

DOGC 8050

RESOLUCIÓ EDU/155/2020, de 20 de gener, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Regina Carmeli, de Rubí.

Comments Sense comentaris »