DOGC 7852

RESOLUCIÓ EXI/875/2019, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria del Premi Participa a l’Escola per a l’any 2019 (ref. BDNS 447589).

DOGC 7852

RESOLUCIÓ EDU/877/2019, de 28 de març, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica de diversos centres educatius privats.

DOGC 7852

RESOLUCIÓ EDU/878/2019, de 2 d’abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/624/2019, d’11 de març, per la qual es dona publicitat als centres participants en el programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües” amb dret a certificació.

DOGC 7852

RESOLUCIÓ EDU/880/2019, de 4 d’abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.


DOGC 7852

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Dominiques de l’Ensenyament, de Barcelona.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7848

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza l’obertura del centre d’educació infantil privat Casa de la Sagrada Família, de Barcelona.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7847

ACORD GOV/51/2019, de 2 d’abril, de nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.


DOGC 7847

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Professional Salesiana de Barcelona.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7844

ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7843

RESOLUCIÓ EDU/777/2019, de 26 de març, d’avocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació.

DOGC 7843

RESOLUCIÓ de modificació de la reserva de places a P3 i 1r d’ESO per a alumnes amb necessitats educatives específiques amb relació al procés d’escolarització de l’alumnat per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7842

RESOLUCIÓ EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació.


DOGC 7842

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts de llibres i material escolar per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària dels centres d’ensenyament públic i privat concertat, empadronats/ades a la Garriga. Ajuntament de la Garriga.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7841

RESOLUCIÓ EDU/699/2019, de 14 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2018-2019.

DOGC 7841

RESOLUCIÓ EDU/734/2019, de 18 de març, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica de diversos centres educatius privats.

DOGC 7841

RESOLUCIÓ EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció.


DOGC 7841

RESOLUCIÓ EDU/736/2019, de 21 de març, per la qual es resol la sol·licitud d’un centre privat per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris.

DOGC 7841

RESOLUCIÓ EDU/737/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7839

RESOLUCIÓ EDU/678/2019, de 14 de març, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica de diversos centres educatius privats.


DOGC 7839

RESOLUCIÓ EDU/679/2019, de 14 de març, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Vedruna, de Malgrat de Mar.

DOGC 7839

RESOLUCIÓ EDU/680/2019, de 14 de març, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica de diversos centres educatius privats.

DOGC 7839

RESOLUCIÓ EDU/681/2019, de 15 de març, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat El Carme, de Mollerussa.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7836

ACORD GOV/44/2019, de 19 de març, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.


DOGC 7836

RESOLUCIÓ TSF/658/2019, de 2 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’XI Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994).

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7835

RESOLUCIÓ EDU/645/2019, de 14 de març, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Vedruna Sant Boi, de Sant Boi de Llobregat.


DOGC 7835

RESOLUCIÓ EDU/646/2019, de 13 de març, per la qual es dona publicitat als centres participants en el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries, amb dret a certificació.


DOGC 7835

RESOLUCIÓ EMC/651/2019, de 15 de març, per la qual es fa públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés a les universitats de Catalunya de l’any 2019 i el calendari d’inscripció i realització de les proves d’aptitud personal per accedir al grau en Educació Infantil i al grau en Educació Primària de l’any 2019.

Comments Comentaris tancats a