DOGC 8302

DECRET LLEI 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.

DOGC 8302

RESOLUCIÓ EDU/3339/2020, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el contingut del conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, i l’entitat corresponent, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu i/o el programa formatiu a l’institut corresponent i es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament d’Educació la competència per a la signatura del conveni i de les seves addendes.

Els comentaris estan tancats.