DOGC 8183

RESOLUCIÓ EDU/1732/2020, de 14 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Mataró, de Mataró.

DOGC 8183

RESOLUCIÓ PRE/1747/2020, de 14 de juliol, per la qual es convoca un procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica.

DOGC 8183

RESOLUCIÓ EDU/1753/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

Els comentaris estan tancats.