DOGC 8204

RESOLUCIÓ EDU/2062/2020, de 10 d’agost, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat La Salle, de la Seu d’Urgell.

DOGC 8199

RESOLUCIÓ EMC/2048/2020, de 7 d’agost, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2019-2020 “Els teus actes de consum poden canviar el món, com ho faries tu?” (Consumòpolis 15) (BDNS 518464).

DOGC 8199

RESOLUCIÓ TSF/2049/2020, de 4 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria dels Premis de Civisme per a l’any 2020 (ref. BDNS 519545).

DOGC 8197

ORDRE TSF/141/2020, de 4 d’agost, de modificació de l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020.

DOGC 8196

RESOLUCIÓ EDU/2014/2020, de 3 d’agost, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 467260).

DOGC 8195

RESOLUCIÓ EDU/2000/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d’ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d’estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d’àmbit no universitari per a l’any 2020 (ref. BDNS 518297).

DOGC 8195

RESOLUCIÓ EDU/1999/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518298).

DOGC 8195

ACORD GOV/103/2020, de 4 d’agost, pel qual es crea el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la COVID-19.

DOGC 8195

ACORD GOV/102/2020, de 4 d’agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

DOGC 8194

RESOLUCIÓ EDU/1918/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Claret, de Valls.

DOGC 8193

RESOLUCIÓ TSF/1945/2020, de 30 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut econòmic extraordinari per a l’organització i el funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu que preveu el capítol IV del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 517933).

DOGC 8193

RESOLUCIÓ TSF/1931/2020, de 28 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria del XXVII Premi Voluntariat per a l’any 2020 (ref. BDNS 518032).

DOGC 8190

RESOLUCIÓ EDU/1876/2020, de 23 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1753/2019, de 21 de juny, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 464021).

DOGC 8188

RESOLUCIÓ EDU/1824/2020, de 21 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Tilmar, de Montblanc.

DOGC 8187

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla d’acompanyament de l’alumnat en la transició de l’educació secundària als ensenyaments postobligatoris en el curs 2020-2021.

DOGC 8186

RESOLUCIÓ EDU/1801/2020, de 21 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 478001).

Els comentaris estan tancats.