DOGC 8182

RESOLUCIÓ EDU/1704/2020, de 13 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d’accés als cicles formatius el curs 2020-2021.

DOGC 8182

ORDRE EDU/124/2020, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d’infants de titularitat privada a causa de la COVID-19, en el curs 2019-2020.

Els comentaris estan tancats.