DOGC 8216

RESOLUCIÓ EDU/2096/2020, de 18 d’agost, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2020-2021.

DOGC 8216

RESOLUCIÓ EDU/2108/2020, de 28 d’agost, de creació del pla pilot per a la impartició de la matèria Religió Islàmica en centres educatius del Departament d’Educació durant el curs 2020-2021.

Els comentaris estan tancats.