DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2076/2020, d’1 d’agost, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d’infants de titularitat privada a causa de la COVID-19 durant el curs 2019-2020 (ref. BDNS 519447).

DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2027/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518299).

DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2077/2020, de 5 d’agost, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l’any 2019 (ref. BDNS 519547).

DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2017/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 518300).

Els comentaris estan tancats.