DOGC 8175

RESOLUCIÓ EDU/1627/2020, de 6 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1089/2020, de 15 de maig, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’ensenyament d’educació primària, les modificacions dels concerts educatius dels centres privats d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria i la pròrroga dels concerts educatius d’educació primària de determinats centres privats concertats.

DOGC 8175

ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Els comentaris estan tancats.