DOGC 8174

RESOLUCIÓ PRE/1626/2020, de 18 de juny, de modificació de la Resolució PRE/3461/2019, d’11 de desembre, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de vies no formals de formació, per a l’any 2019, i se n’estableixen les bases.

Els comentaris estan tancats.