DOGC 8347

RESOLUCIÓ EDU/426/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord d’encomana de gestió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Agència Catalana de la Joventut, per a la realització d’estades d’immersió lingüística en llengua anglesa als albergs de la XANASCAT per al curs 2019-2020 (codi 2019/9/0062).

DOGC 8346

RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

BOE 45

Orden EFP/143/2021, de 12 de febrero, por la que se nombra vocal del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

BOE 45

Orden EFP/141/2021, de 15 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

Els comentaris estan tancats.