DOGC 8313

RESOLUCIÓ JUS/12/2021, de 7 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/ària del/de la director/a general de la Direcció General d’Afers Religiosos (convocatòria de provisió núm. JUS/022/20).

Els comentaris estan tancats.