DOGC 8258

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria de 2020 dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 530103).

DOGC 8258

RESOLUCIÓ EDU/2616/2020, de 21 d’octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2020-2021.

DOGC 8258

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

DOGC 8258

ORDRE EDU/184/2020, de 26 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre ENS/198/2017, de 25 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2020-2021.

Els comentaris estan tancats.