DOGC 8178

RESOLUCIÓ EDU/1673/2020, de 9 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1090/2020, de 15 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Els comentaris estan tancats.