Família Escola Acció Compartida
Créixer en la fe
2015 74
Testimoniar la fe

En una conversa suscitada en un grup de persones implicades en la vida parroquial es parlava de la dificultat que comporta testimoniar la fe. S’escoltaven, entre altres, aquestes frases: “Les famílies dels infants que vénen a la catequesi són d’origen divers, de nivells culturals heterogenis, de variades...

Qüestions per al diàleg
2015 73
Drets i deures... (Créixer en la fe)

Un centre universitari promou diferents accions de voluntariat. Una d’aquestes accions és amb interns del centre obert d’una penitenciaria. Són interns que ja gaudeixen del tercer grau i que, per tant, surten a treballar, per bé que han d’anar a dormir al centre. Alguns són analfabets i són molts els que tenen greus mancances...

Qüestions per al diàleg
2015 72
Temps per pregar

Un jove universitari de vint anys ha participat en una tanda d'exercicis espirituals amb altres joves, tot aprofitant cinc dies de les darreres vacances de Nadal. Recollint l'experiència, escriu: "Em vaig trobar fent exercicis perquè una amiga de la colla me'n parlà. Un cert interès ja el tenia, perquè feia més d'un any que em...

Qüestions per al diàleg
2015 71
Confiar...

Un matrimoni amb quatre fills adoptà un infant afectat per la síndrome de Down. Quina és la raó profunda que els impulsà? Segons la mare, “Déu ens parla mitjançant els nostres desigs més profunds. Déu ens estima a tots de la mateixa manera, però que els més desafavorits l’entendreixen...

Qüestions per al diàleg
El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius
www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
Avís Legal
Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació: Clickart