DOGC 8353

RESOLUCIÓ EDU/477/2021, de 22 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2021-2022.

DOGC 8353

RESOLUCIÓ EDU/476/2021, de 22 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2021-2022.

DOGC 8353


RESOLUCIÓ TSF/475/2021, de 9 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).

Els comentaris estan tancats.