DOGC 8237

RESOLUCIÓ EDU/2332/2020, de 21 de setembre, per la qual es modifica l’annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8236

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el cessament d’activitats de la llar d’infants privada Sant Rafael, de Barcelona.

DOGC 8236

RESOLUCIÓ EDU/2273/2020, de 16 de setembre, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat FEDAC-Vic, de Vic.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8235

ACORD 73/2020, de 22 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels XVIII Premis el CAC a l’escola (codi RAIS 524170).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8230

ORDRE EDU/156/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen i es creen diversos preus públics i els imports de determinats ensenyaments, cursos i formacions impartits a distància per l’Institut Obert de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8226

RESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 de setembre, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives per al curs 2020-2021, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19, al qual s’integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA + (20-21).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8218

ACORD 72/2020, de 22 de juliol, pel qual s’aproven les bases dels XVIII Premis el CAC a l’escola.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8216

RESOLUCIÓ EDU/2096/2020, de 18 d’agost, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2020-2021.

DOGC 8216

RESOLUCIÓ EDU/2108/2020, de 28 d’agost, de creació del pla pilot per a la impartició de la matèria Religió Islàmica en centres educatius del Departament d’Educació durant el curs 2020-2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2076/2020, d’1 d’agost, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d’infants de titularitat privada a causa de la COVID-19 durant el curs 2019-2020 (ref. BDNS 519447).

DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2027/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518299).

DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2077/2020, de 5 d’agost, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l’any 2019 (ref. BDNS 519547).

DOGC 8214

RESOLUCIÓ EDU/2017/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 518300).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8210

RESOLUCIÓ EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8204

RESOLUCIÓ EDU/2062/2020, de 10 d’agost, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat La Salle, de la Seu d’Urgell.

DOGC 8199

RESOLUCIÓ EMC/2048/2020, de 7 d’agost, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2019-2020 “Els teus actes de consum poden canviar el món, com ho faries tu?” (Consumòpolis 15) (BDNS 518464).

DOGC 8199

RESOLUCIÓ TSF/2049/2020, de 4 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria dels Premis de Civisme per a l’any 2020 (ref. BDNS 519545).

DOGC 8197

ORDRE TSF/141/2020, de 4 d’agost, de modificació de l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020.

DOGC 8196

RESOLUCIÓ EDU/2014/2020, de 3 d’agost, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 467260).

DOGC 8195

RESOLUCIÓ EDU/2000/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d’ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d’estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d’àmbit no universitari per a l’any 2020 (ref. BDNS 518297).

DOGC 8195

RESOLUCIÓ EDU/1999/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518298).

DOGC 8195

ACORD GOV/103/2020, de 4 d’agost, pel qual es crea el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la COVID-19.

DOGC 8195

ACORD GOV/102/2020, de 4 d’agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

DOGC 8194

RESOLUCIÓ EDU/1918/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Claret, de Valls.

DOGC 8193

RESOLUCIÓ TSF/1945/2020, de 30 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut econòmic extraordinari per a l’organització i el funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu que preveu el capítol IV del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 517933).

DOGC 8193

RESOLUCIÓ TSF/1931/2020, de 28 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria del XXVII Premi Voluntariat per a l’any 2020 (ref. BDNS 518032).

DOGC 8190

RESOLUCIÓ EDU/1876/2020, de 23 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1753/2019, de 21 de juny, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 464021).

DOGC 8188

RESOLUCIÓ EDU/1824/2020, de 21 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Tilmar, de Montblanc.

DOGC 8187

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla d’acompanyament de l’alumnat en la transició de l’educació secundària als ensenyaments postobligatoris en el curs 2020-2021.

DOGC 8186

RESOLUCIÓ EDU/1801/2020, de 21 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 478001).

Comments Sense comentaris »