12a JORNADA MULTILINGÜE + FIRA 3M

5 de març, 2018

Programa|| Inscripcions

LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’AULA: DE LA TEORIA A LES PROGRAMACIONS – 4 D’ABRIL

20 de febrer, 2018

Programa || Inscripcions

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES – 5 D’ABRIL

19 de febrer, 2018

Programa || Inscripcions

AVALUACIÓ DE CENTRE, UN INSTRUMENT DE MILLORA – 9 D’ABRIL

18 de febrer, 2018

Programa || Inscripcions

TREBALL PER PROJECTES – 10 D’ABRIL

17 de febrer, 2018

Programa || Inscripcions