Família Escola Acció Compartida
2018
89
Créixer en la fe
0
La família

Fa uns moments ha acabat la missa dominical a l’església parroquial. La nau del temple es va buidant. Era plena i només hi resten un matrimoni, encara jove, amb els seus tres fills d’entre sis i tretze anys. Estan pregant. Ho deixa clar la seva actitud de recolliment. Passada una estona, surten i saluden el rector. El pare declara: “Aquesta setmana comença el curs i els nostres fills retornaran a l’escola. Parlant-ne amb ells, vàrem comentar el temps de vacances que acaba i com s’ho han passat de bé ells i tota la família. És per això que vaig suggerir que avui havíem de donar gràcies a Déu, especialment per com hem gaudit aquestes darreres setmanes, per tot el que ha posat al nostre abast i demanar-li perdó per si en algun moment no hem estimat prou o no hem estat a l’alçada dels seguidors de Jesús”.

La vida amagada de Jesús, Fill del Pare, nascut en una família de Natzaret, és un referent per als homes i dones –infants, joves i grans- que l’han seguit i el seguim i que, confiant en la seva ajuda, intentem testimoniar el que ens va ensenyar amb les seves paraules i amb els seus fets, recollits en els evangelis. És el mestratge de Jesús, on podem trobar moments de silenci, de joia i de festa, una manera de fer i de viure, d’acolliment  i conversa, de treballar i de servir, una manera d’actuar nova, també la manera de pregar... El nostre Natzaret de cada dia és una possibilitat de vida i de testimoniatge evangèlics.

La vida de família, com la de Josep, Maria i Jesús, és una possibilitat òptima per conèixer i viure aquests referents de vida plena. Jesús infant es va iniciar en la vida religiosa del seu poble en el marc familiar i en la comunitat jueva a la qual pertanyien. També ho fan els fills del matrimoni esmentat. Resen en família, a partir dels fets de la vida quotidiana. La seva pregària és de lloança pels beneficis rebuts i de petició per l’activitat escolar que s’apropa. Avui resen junts a l’església parroquial –se senten membres de la comunitat-, d’altres vegades ho fan a casa, també quan van d’excursió, fins i tot dins el cotxe. “Jesús creixia en edat i saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes” (Lc 2,51-52). Que els fills creixin amb el favor de Déu i dels homes: això desitgen confiadament els pares del nostre relat amb els esforços que esmercen i la pregària que els acompanya.

Enric Puig Jofra, SJ

Qüestions per al diàleg
1

Donem gràcies a Déu per tots els dons de la nostra vida? I perdó per aquelles coses que podem fer millor?

2

És casa nostra un reflex de la llar de Natzaret? Què ens falta per apropar-nos a la seva imatge?

3

És la nostra vida (personal. professional, de família...) un testimoniatge real de la nostra fe i de Jesús de Natzaret?

El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius
www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
Avís Legal
Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació: Clickart