Família Escola Acció Compartida
2016
80
És bo SABER-HO
Icona bizantina que simbolitza la unió familiar; un nucli de vida basat en l'amor, la confiança i la responsabilitat.

http://blogs.escolacristiana.org/feac/sagrada-familia/

"La família constitueix el lloc natural i l'instrument més eficaç d'humanització i personalització de la societat: afavoreix de manera original i profunda la construcció del món fent possible una vida pròpiament humana, amb la transmissió de virtuts i "valors".
(Familiaris Consortio, 43)

El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius
www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
Avís Legal
Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació: Clickart