Posts Tagged “llengua”

N. Serret- Tarragona

5.874 alumnes del Camp de Tarragona i 1.722 de les Terres de l’Ebre realitzaran avui i demà la prova de sisè de primària que avalua les competències bàsiques que haurien d’haver assolit en català, castellà i matemàtiques i, des d’aquest any, en anglès. És el segon any que es fa, però el primer en què participen tots els alumnes de sisè. Els resultats del curs passat no són precisament bons: un de cada quatre no havia assolit les competències bàsiques, la qual cosa dificulta el seu pas per l’ESO.

La novetat principal de la prova que els alumnes de sisè de primària hauran de fer avui i demà és la incorporació de la llengua estrangera, majoritàriament l’anglès, en l’avaluació de les competències bàsiques. Però també s’hi introdueix un dictat, tant en llengua catalana com en llengua castellana, que consistirà a escoltar la gravació d’un text i emplenar els buits que hi faltin, segons explica l’inspector en cap dels serveis territorials d’Educació a Tarragona, Francesc Roig. A més, a diferència del curs passat, enguany la prova es realitzarà en dos dies en lloc d’un i hi prendran part tots els escolars, ja que l’any passat cada escola decidia si n’eximia.

L’objectiu últim és «conèixer la situació educativa a Catalunya», explica el director dels serveis territorials Vicent Villena, però també ha de servir als centres educatius per introduir millores en funció dels resultats, ja que «els centres tenen incidència en el resultat de l’alumnat en totes les competències avaluades», hi afegeix.

I els resultats de l’any passat, el primer que es feia la prova però no la primera vegada que s’avaluen els alumnes, no són precisament bons, com ja va reconèixer el mateix conseller d’Educació Ernest Maragall: un de cada quatre escolars de sisè no havia assolit les competències bàsiques, i això pot significar que tindrà dificultats en el seu pas per l’ESO si no es reforcen les matèries amb atenció individualitzada, ja que s’ha comprovat que el mateix percentatge es repeteix al final de l’ESO. Així ho indica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, un cop analitzats els resultats. Una de les conclusions més clares que n’ha extret és que «el nivell socioeconòmic determina els resultats», resumeix el mateix Villena, fins al punt que entre l’alumnat de nivell socioeconòmic baix i de nivell alt es produeixen diferències de fins a 13 punts percentuals de mitjana.

Però les diferències també es constaten segons la nacionalitat dels escolars: els estrangers presenten un percentatge proper al 40% de no-assoliment de les competències. Alhora, es produeixen trets diferencials, com ara que els xinesos destaquen per sobre de la mitjana en matemàtiques.

ELS RESULTATS

Llengua catalana
76,8% de puntuació mitjana global
L’alumnat de nivell socioeconòmic baix obté una puntuació mitjana de 68,7%
L’alumnat de nivell socioeconòmic mitjà obté una puntuació del 77,3%
L’alumnat de nivell socioeconòmic alt obté una puntuació del 81,3%
Llengua castellana
74,7% de puntuació mitjana global
L’alumnat de nivell socioeconòmic baix obté una puntuació mitjana de 66,4%
L’alumnat de nivell socioeconòmic mitjà obté una puntuació del 75%
L’alumnat de nivell socioeconòmic alt obté una puntuació del 79,7%
Matemàtiques
78% de puntuació mitjana global
L’alumnat de nivell socioeconòmic baix obté una puntuació mitjana del 70%
L’alumnat de nivell socioeconòmic mitjà obté una puntuació del 78,5%
L’alumnat de nivell socioeconòmic alt obté una puntuació del 82,3%

Comments Sense comentaris »

Salvador Domènech- Sant Quirze del Vallès

En el tema de la immigració sempre em ve a la memòria l’original llibre d’Avel·lí Artís Gener Paraules d’Opòton el Vell. Els països llatinoamericans van ser generosos amb els exiliats catalans republicans i ara ens toca a nosaltres ser generosos amb els exiliats americans, i els d’altres contrades, que busquen una millor vida.

A ulls dels immigrants, el que ens fa diferents dels espanyols és bàsicament la llengua catalana, i per derivada les tradicions, tarannà i costums nostres. Si no tinguéssim aquest tresor lingüístic no tindríem personalitat pròpia nacional.

El gran encert del nostre sistema educatiu ha estat considerar el català com a llengua vehicular d’escola, de centre. Alguns, d’una manera malintencionada, voldrien associar el terme fracàs escolar al fet que als adolescents d’origen castellanoparlant els toca estudiar en la llengua imposada i amb la qual reben les suposades bronques. I no és veritat. L’adolescència és una etapa complexa en totes les societats. I en el nostre cas, la llengua ha estat una eina afectiva d’aglutinar, mai de separar. Una llengua que acompanya els processos d’ensenyament i aprenentatge amb dos eixos inseparables en l’ideari docent: estimar i educar alhora!

La meva visió és de dins el sistema. Les dificultats són moltes, però la qualitat del professorat –en la seva gran majoria– és excel·lent. I això els educands (i els seus pares) ho veuen i se senten partícips d’aquest esforç de voler integrar mitjançant l’educació i la llengua. I amb valors! No ens càpiga cap dubte que la immigració ens farà créixer com a comunitat en tots sentits, i fonamentarà una nova societat catalana on la llengua esdevindrà, per als d’origen autòcton o no, l’eix del seu projecte de país.

Comments Sense comentaris »