Posts Tagged “Educació ràtio escoles de Sant Cugat”

Emma Ansola- Sant Cugat del Vallès

Les dades de preinscripció a les escoles públiques i privades-concertades de Sant Cugat ha provocat sorpresa entre els responsables de l’àrea d’Educació, després que la demanda de places de P3 ha superat de 57 el nombre de places que s’oferien. Per donar resposta al volum de preinscripcions, i fins que l’11 de juny les famílies formalitzin la matrícula adjudicada, el Departament d’Educació ha optat per crear una línia més a l’escola Ciutat d’Alba i incrementar la ràtio a P3 a 13 de les 18 escoles que hi ha al municipi. Una situació del tot excepcional, segons la regidora d’Educació, i més quan el curs passat es va haver d’anul·lar un grup de P3 perquè llavors no hi va haver prou sol·licituds. La demanda per cursar secundària també ha superat l’oferta.

En tan sols un any s’ha complicat la relació entre l’oferta i la demanda de places escolars a Sant Cugat. L’any passat, i a causa d’un descens en el creixement de la població, es va haver d’anul·lar un grup de P3, però aquest any, en canvi, no surten els números, ja que l’oferta de 1.000 places per cursar P3 als centres públics i concertats del municipi s’ha superat en 57 sol·licituds.

Aquesta situació ha obligat el Departament d’Educació de la Generalitat a afegir una tercera línia a l’escola Ciutat d’Alba, inaugurada fa dos cursos, per tal de donar cabuda a molts alumnes que, a diferència d’altres anys, han triat el centre com a primera opció. El motiu: moltes famílies ja comencen a poblar nous barris com ara Volpelleres. Però a més a més d’aquest nou grup, el departament ha optat per augmentar la ràtio de 25 alumnes per classe en aquells centres on s’havia superat l’oferta, concretament en 13 dels 18 centres que hi ha a tot el municipi. Aquesta situació ha estat qualificada del tot «excepcional» per la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Ester Salat. Arran d’aquesta situació i si finalment la matriculació que les famílies han de fer abans de l’11 de juny confirmés les dades de preinscripció, només quedarien al municipi tres places vacants per a noves incorporacions, una xifra molt baixa, perquè, tal com explica Salat, les dades confirmen que són moltes les famílies que, per mobilitat laboral o perquè tenen nens en edat escolar, opten per anar a viure a Sant Cugat al llarg de l’any. Tanmateix, Salat confia que després de l’11 de juny el nombre de vacants creixerà perquè molts pares desestimen la plaça que se’ls ha adjudicat en segona instància i prefereixen matricular els fills a l’escola privada.

El perquè s’ha arribat a aquesta situació, cal buscar-lo en les variacions del padró a Sant Cugat. Salat explica que aquest registre sempre ha estat una eina poc fiable a l’hora de poder garantir places escolars al municipi, contràriament al que pot passar en altres municipis. Sant Cugat atreu un bon nombre de nouvinguts en qualsevol època de l’any a causa de la feina o bé perquè decideixen fer el canvi d’una ciutat com Barcelona a Sant Cugat. A tall d’exemple, Salat explica que entre agost i setembre de l’any passat van haver-hi 500 altes en el padró. L’Ajuntament ha optat ara per fer una valoració mensual del padró que es lliura a la Generalitat. Aquesta situació arriba tot just quan fa un any Educació de la Generalitat va optar per retirar la construcció d’una nova escola de primària al municipi. Als terrenys reservats per a aquell centre s’hi traslladarà ara l’institut Leonardo da Vinci. L’Ajuntament, però, manté en reserva sòl per a la dotzena escola pública al costat del parc Ramon Barnils, tot esperant que Educació arribi a autoritzar un altre centre.

Només quatre vacants d’ESO a La Farga

Les preinscripcions a secundària també han superat l’encaix entre oferta i demanda, i han arribat a un volum de 474 sol·licituds per a 450 places, la majoria de les quals (384) s’ofereixen des dels centres públics, ja que els concertats reben els propis alumnes del curs inferior.

Per atendre aquesta demanda s’ha obert un nou grup que ha estat atorgat a l’institut públic Pla Farreras. Aquesta situació, sempre que la matriculació confirmi les dades de la preinscripció, deixa només quatre vacants per a nouvinguts a l’escola concertada La Farga, un centre religiós que segrega els alumnes. Això obligarà a augmentar la ràtio als instituts públics en el cas que l’alumne amb necessitat d’escolarització al llarg del curs sigui una noia.

Al llarg del curs i fora de termini, Sant Cugat rep una trentena de sol·licituds per incorporar-se a cursos diversos del sistema educatiu, inclosos els cursos de P3 d’educació infantil i 1r d’ESO d’educació secundària.

La demanda per a la concertada, frec a frec amb la pública

A Sant Cugat no hi ha gaire diferència entre el nombre de sol·licituds adreçades a l’escola pública i el de la concertada. Pel curs 2010-2011, la xifra de preinscripcions a l’escola pública ha estat de 544 per a 550 places, mentre que l’escola concertada n’ha rebut 512 per cobrir-ne 450. La regidora d’Educació, Ester Salat, admet que a Sant Cugat la demanda per accedir a una escola concertada és molt gran, per la qual cosa veu amb bons ulls la proposta que ja han fet els centres Thau i El Pinar d’ampliar a una tercera línia, ja que en el cas dels centres concertats, i pel que fa als cursos de P3, la demanda supera àmpliament l’oferta. No és aquest el cas, en canvi, de la pública.

L’ampliació d’una tercera línia a l’escola pública Ciutat de l’Alba per cobrir tota la demanda de P3 serà compensada també amb l’ampliació de la ràtio a 13 escoles de primària en què s’inclouen també les concertades. En aquest sentit, les escoles que disposen de tres línies, L’Avenç, La Farga i el Puresa de Maria, rebran tres alumnes més, si el procés de matriculació confirma les dades de la preinscripció i les adjudicacions que s’han fet des del Departament d’Educació. Altres escoles concertades que augmentaran la ràtio i passaran dels 25 als 26 alumnes per classe són l’escola Santa Isabel i Thau, de dues línies cadascuna. Les escoles El Viaró i El Pinar, de dues línies, es queden amb 50 alumnes cadascuna.

Pel que fa als centres públics, a excepció de l’escola Catalunya i La Floresta, amb 2 i 1 vacant respectivament, i el Ferran Clua que es queda amb 50 alumnes, la resta ampliarà la ràtio fins als 26 per classe. Al centre Collserola, però, està previst matricular 53 estudiants. Si es confirmen les previsions, Sant Cugat tindrà 1.050 alumnes matriculats pel curs 2010-2011 a les escoles públiques i concertades. Una xifra menor a les 1.057 sol·licituds que s’han fet en total, ja que el Departament d’Educació només ha adjudicat plaça a qui estava empadronat a Sant Cugat.

Pel que fa a les xifres de secundària, la demanda per cursar primer d’ESO en un institut púbic ha estat de 400 preinscripcions respecte de les 384 que oferien els centres. En la privada, les xifres baixen perquè els alumnes provenen ja del mateix centre. La demanda per cursar secundària en la concertada ha estat de 74 sol·licituds per una oferta de 66 places. L’institut Pla Farreres obrirà una altra línia per cobrir la demanda i queden 4 vacants a La Farga. La formalització de la plaça assignada per part de les famílies s’ha de fer entre el 8 i l’11 de juny.

Comments Sense comentaris »