Posts Tagged “digitalització aules EduCAT1x1”

  • Participen 53.375 alumnes, un 38% més de la previsió per a finals d’aquest curs, que era de 33.000
  • La xifra s’ampliarà a 80.000 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria a partir del setembre
  • Estan inscrits 527 centres que suposen 2.000 aules
  • S’han distribuit prop de 64.000 ordinadors
  • El Departament ha ofert 14.000 places en cursos de formació específica per al Projecte EduCAT 1×1
  • En la digitalització de les aules està treballant també la Secretaria de Telecomunicacions del Departament de Governació i Administracions Públiques del Govern de la Generalitat
Un total de 527 centres educatius s’han inscrit per participar en el Projecte EduCAT 1×1 al llarg del curs 2009-2010, és a dir, el 51% dels centres que ofereixen Educació Secundària Obligatòria a Catalunya.
Aquests centres hi participen amb un total de 53.375 alumnes, un 37% del total d’alumnes que a Catalunya estan cursant primer o segon d’ESO. La xifra és, a més, un 38% més alta de la previsió inicial per a finals d’aquest curs, que reflectia que 33.000 alumnes participarien en el projecte.
Digitalització de les aules
El pla EduCAT 1×1 comporta, doncs, que cada un dels 2.000 grups-classe que hi participen, comptaran amb una aula digitalitzada per treballar amb el material de text digital. Les aules han de comptar amb:
–          Projector i pissarra electrònica connectada a un ordinador
–          Instal·lació elèctrica que permeti la connexió simultània de tots els ordinadors de l’alumnat
–          Dues línies de connexió directa a Internet amb un ample de banda equivalent a 3 Mbps
–          Xarxa wi-fi d’altes prestacions amb control individualitzat, i codis d’ús i contrassenyes per a l’alumnat i el personal docent que participa en el projecte
El pressupost per a la instal·lació d’aquest equipament és de 31.000.000 euros, als quals s’hi ha n d’afegir els 103.685 euros al mes que suposa la connectivitat de les 2.000 aules per garantir un ample de banda que permeti que tots els alumnes treballin de manera simultània.
En la digitalització de les aules està treballant també la Secretaria de Telecomunicacions del Departament de Governació i Administracions Públiques del Govern de la Generalitat i el programa Innovació en Metodologies de l’Aprenentatge i l’Ensenyament (IMAE), enfocat específicament als processos educatius i a la divulgació de la ciència, la tecnologia i les humanitats.
Prop de 64.000 ordinadors distribuïts
Respecte els ordinadors, durant el curs 2009-2010 se n’hauran distribuït 63.836, dels quals 51.602 són per als alumnes i 10.351 per als centres, tant per tenir de reserva com perquè els utilitzin els docents que imparteixen les classes amb el material digital.
Dels ordinadors per als alumnes, un total de 13.873, és a dir, el 16% han estat sufragats completament amb les beques.
Formació per als docents
El Projecte EduCAT 1×1 suposa un canvi no només d’infraestructura i material de text digital, sinó també de model pedagògic. És per això que la formació del personal docent implicat és una de les línies d’actuació fonamentals del pla.
En aquest sentit, al llarg del curs 2009-2010, el Departament haurà ofert un total de 13.947 places en cursos i tallers de formació específica per a l’ús del material digital a l’aula. Aquesta formació té un pressupost previst de 808.750 euros i inclou la formació per als docents, la formació per a aquells professionals que formin part dels nuclis d’impuls del projecte a cada centre, la formació per als coordinadors de tecnologia dels centres i la formació per als inspectors d’educació.

Comments Sense comentaris »