Dimarts de la setmana passada el Departament d’Educació comunicava a les diferents entitats representatives de les titularitats del sector la relació de centres i d’unitats que eren objecte d’una revisió d’ofici per a la possible supressió del concert. En paral·lel, les escoles rebien les resolucions corresponents, comunicades a través del correu electrònic, amb la indicació de la o de les unitats objecte de revisió i obrint un termini d’al·legacions.

La revisió d’ofici és un acte reglat, previst a la regulació dels concerts. No ens és aliena, perquè cada curs el sector ha de ‘passar la revàlida’ que segueix la finalització del procés de preinscripció. Una dinàmica inclement i amoïnadora pel que representa per a la continuïtat del projecte i pel plus d’incertesa que aporta cada any a les escoles en relació al seu equilibri econòmic, laboral i d’usuaris.

Però els processos de preinscripció, a banda de ser expressió de la capacitat de decisió dels pares i de les mares envers l’educació dels fills i filles, també són reflex d’un entorn social i econòmic determinat. I l’especificació de les condicions per al manteniment del finançament en règim de concert de les aules de les escoles (el que coneixem com a “ràtio mínima del concert”) també ha de poder interrelacionar-se amb la conjuntura de l’entorn, així com a la noció general sobre el servei que presten aquestes escoles.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.