El Departament d’Educació ha publicat les instruccions d’organització i funcionament dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).  L’objectiu és establir el funcionament d’aquests suports per tal que contribueixin a donar una resposta educativa ajustada a les necessitats de l’alumnat. Són destinataris d’aquest suport els alumnes d’ensenyaments obligatoris amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres ordinaris.

Un centre d’educació especial proveïdor de serveis i recursos (CEEPSIR) és un suport intensiu que té com a finalitat concretar estratègies de centre i desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització per a l’èxit de l’alumnat, en coordinació amb docents i equips directius de les escoles, dels centres d’educació secundària i dels serveis educatius.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.