Un nou model que està alineat amb els objectius de l’estratègia 2020 pel que fa a l’FP a Europa i amb una aposta clara per la promoció del model d’alternança simple i dual (work-based learning). Les conclusions del consell de ministres de la reunió de Riga de l’any 2015 així ho van avalar, al marcar com a línia prioritària “la promoció de l’aprenentatge “basat en el treball” en totes les seves formes i mitjançant la participació dels agents socials, cambres i empreses”. Així també  ho han entès països com Alemanya, Dinamarca, Letònia, Hongria, Regne Unit i Àustria, entre altres, que presenten unes xifres d’aplicació de la formació en alternança molt superiors a Catalunya.

En aquesta línia, no podem deixar d’esmentar la Nova Agenda Europea de les Capacitats (The New Skills Agenda). Entre les 10 accions que impulsa l’esmentada Agenda, cobra una importància significativa la creació de l’Aliança Europea per al Aprenents, que ha aconseguit unir 35 països i més de 200 actors per millorar la formació dels nostres joves en el model d’alternança, la seva mobilitat i, de retruc, la reducció de l’atur juvenil.

Per tot això, ens congratulem que l’aposta de la Direcció General de Formació Professional de Catalunya vagi en aquesta línia a l’elaborar una estructura curricular que permetrà, a partir del curs 2020-2021, donar resposta a tots els actors de la formació professionalitzadora, així com als seus beneficiaris.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.