DOGC 8464

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, de Barcelona.

DOGC 8464

ORDRE EMT/156/2021, de 20 de juliol, de modificació de l’Ordre TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8463

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de 2 de juliol de 2021, per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre educatiu privat Adela de Trenquelleón, codi 08011199, de Barcelona (DOGC núm. 8455, de 12.7.2021).

DOGC 8463

ACORD GOV/111/2021, de 20 de juliol, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8462

RESOLUCIÓ EDU/2243/2021, de 13 de juliol, per la qual es renoven els concerts educatius dels centres privats d’educació especial.

BOE 172

Corrección de errores del anuncio del Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8461

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de 2 de juny de 2020, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Tècnico-Professional Xavier, codi 08031927, de Barcelona (DOGC núm. 8150, de 9.6.2020).

DOGC 8461

RESOLUCIÓ per la qual es realitza la liquidació dels ajuts compensatoris als centres participants del Pla de Xoc contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2020-2021.

DOGC 8461

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre educatiu privat Labouré, de Barcelona.

DOGC 8461

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre educatiu privat Sagrat Cor, de Barcelona.

DOGC 8461

ANUNCI sobre la creació del Consell de la Formació Professional del territori Solcar i aprovació inicial del seu Reglament d’organització i funcionament.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8460

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre educatiu privat Sagrada Família, de Barcelona.

DOGC 8460

RESOLUCIÓ EDU/2172/2021, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d’accés als cicles formatius el curs 2021-2022.

DOGC 8460

RESOLUCIÓ EDU/2171/2021, de 6 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’acceptació pel Departament d’Educació de la donació de 58 equips informàtics, de l’empresa Hyperion Materials & Technologies Spain, SL.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8458

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

BOE 168

Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8457

DECRET 314/2021, de 13 de juliol, pel qual es nomena la senyora Rut Ribas i Martí directora general d’Alumnat del Departament d’Educació.

DOGC 8457

ACORD GOV/104/2021, de 13 de juliol, de modificació de la composició i de cessament i nomenament de membres de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

DOGC 8457

DECRET 313/2021, de 13 de juliol, pel qual es nomena el senyor Fabián Mohedano i Morales president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

DOGC 8457

RESOLUCIÓ EDU/2183/2021, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el programa de formació professionalitzadora per al curs 2021-2022.

BOE 167

Real Decreto 554/2021, de 13 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional a don Luis Sala Gracia.

BOE 167

Real Decreto 553/2021, de 13 de julio, por el que se declara el cese de don José Antonio Hernández de Toro como Director del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8456

RESOLUCIÓ EDU/2152/2021, de 8 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d’oportunitats educatives, per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 566936).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8455

RESOLUCIÓ EDU/2143/2021, de 8 de juliol, per la qual es disposa la suplència temporal de la persona titular de la Direcció General d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa.

Comments Sense comentaris »