Quant a la Fundació

“La Fundació Escola Cristiana de Catalunya aplega 434 escoles catalanes en les quals s’eduquen 264.000 alumnes dels diferents nivells i etapes del sistema educatiu. En el patronat de la Fundació, que presideix l’arquebisbe de Barcelona, hi participen membres de les institucions que representen els diferents sectors de la comunitat educativa: – Els titulars de les escoles s’apleguen en l’Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC) – Els professors i professores han constituït l’Associació de professors de les escoles cristianes de Catalunya (APPEC) – Els pares i mares dels alumnes de les escoles cristianes, a través de les associacions locals i de les federacions diocesanes, formen la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (CCPAC)”

Els comentaris estan tancats.