Arxiu de la categoria “General”

Veure la notícia (minut 22:49)

Comments Sense comentaris »

Els centres educatius concertats, aquells de titularitat privada sufragats amb diners públics, hauran de matricular alumnat desfavorit en una proporció no inferior a la que marqui el Departament d’Educació per a la seva zona. S’haurà de garantir la gratuïtat real dels ensenyaments obligatoris en la gran majoria dels concerts i, pel que fa a l’alumnat més desfavorit econòmicament, se li haurà de “garantir un accés equitatiu a les activitats complementàries, a les activitats extraescolars i als serveis escolars” com menjador i transport. A més, el 60% de l’alumnat com a mínim haurà de residir al municipi o la zona educativa on es trobi el centre educatiu. Un motiu per retirar el concert és la separació de l’alumnat per sexes.

Aquests són alguns dels aspectes més destacats que recull el projecte de decret del Departament d’Educació que regula els concerts educatius i que va sortir dimecres a exposició pública, al qual es poden presentar al·legacions fins divendres que ve. Un decret que es vol aprovar abans que acabi la legislatura i que va paral·lel al decret d’admissions d’alumnes, que va tancar el període d’al·legacions fa deu dies. Tots dos textos –el de concerts vol substituir el del 1993– busquen una millor distribució de l’alumnat entre els centres concertats i privats i donar compliment al pacte contra la segregació escolar. Però han provocat el rebuig frontal de l’escola concertada, que prepara una nova bateria d’al·legacions com la que va presentar contra el decret d’admissions, que van superar les 122.000.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Els estudis de Formació Professional són pràctics, però no han d’oblidar la teoria. Ara l’FP s’organitza des de la LOGSE de l’any 1990 que inclou continguts professionalitzadors a diferents àrees de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i Batxillerat -sobretot a l’àrea de Tecnologia i una posterior FP Específica a Mòduls Professionals de nivell 2 i 3 amb modificacions posteriors fent una FP més específica-. La creació de l’FP dual l’any 2012 (formació a empreses) i l’FP Bàsica amb la LOMCE l’any 2013 (Programes de Qualificació Professional Inicial per l’alumnat sense acabar l’ESO, recuperant l’FP Bàsica igual que les velles FP1 i FP2), cursos de Formació Contínua i Ocupacional, etc.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) han criticat aquest dijous que el nou projecte de decret que regula els concerts educatius no inclogui concreció pressupostària de cara als pròxims cursos malgrat reconèixer a la memòria del document que calen 145 milions d’euros per assegurar la gratuïtat. El càlcul d’aquesta quantitat s’ha fet, segons el Govern, tenint en compte els diners que la concertada ha d’aportar per igualar la pública en concepte de plantilles, material escolar i altres conceptes. 

L’esborrany, que és públic des d’aquest dimecres, reconeix que aquesta quantitat és la que caldria perquè a la concertada es deixin de cobrar les quotes actuals. “No podem concretar quant i quan s’aniran aportant aquests diners perquè el decret s’aprovarà després dels nous pressupostos i perquè ens cal primer tenir l’informe que s’està elaborant sobre el preu mitjà per plaça escolar”, ha explicat a l’ARA la directora general de centres concertats i privats del departament d’Educació, Pilar Contreras. El president de Fapel, Josep Maria Prats, ha criticat precisament que el departament no hagi esperat a tenir aquest informe, que està elaborant pel Síndic de Greuges. 

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

El Col·legi Immaculada Concepció —situat al carrer de València, 252— passarà a formar part de la xarxa pública el curs vinent. De fet, serà el primer centre concertat de Barcelona i tot Catalunya que farà el canvi gràcies al decret que va aprovar la Generalitat el maig passat.

El canvi satisfà els veïns, que ho veuen com una oportunitat per augmentar el nombre de places d’ensenyament públic en un districte, l’Eixample, on hi ha més demanda que oferta. “Ho valorem molt positivament sobretot perquè cada any hi ha més demanda de places públiques”, diu Jaume Artigues, president de l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample. “Tots sabem que amb la crisi moltes famílies estan passant-se a l’ensenyament públic”.

De col·legi a institut escola

També es mostren satisfetes la majoria de les famílies de l’escola. El canvi farà que el col·legi passi a ser un institut escola i això suposa assegurar la continuïtat del centre, que perdia alumnes des del 2011. Begoña Pérez, membre de l’AMPA, explica que “el fet que passi a pública ens garanteix que els nostres nens segueixen tenint la seva escola”. Tot i això, reconeix que tenen dubtes sobre si seguirà el mateix projecte educatiu o si es mantindran la sisena hora i les assignatures en anglès.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

“Abriga’t, que fa fred”, adverteix l’àvia, com cada dia. I la neta adolescent fa que sí i despenja l’anorac del penja-robes. “Sí que fa fred, sí”, li contesta. L’àvia s’asseu en una cadira, pàl·lida. Li falta l’aire. La mare de l’adolescent, que també és al menjador, se la mira espantada.

“Què has dit?”, pregunta l’àvia, per si no ho ha sentit bé. “Iaia, com que què he dit?” El pare, que fregava els gots de l’esmorzar, tanca l’aixeta, blanc com la cera. “Que què has dit…”, repeteix molt a poc a poc. “Que sí. Que fa fred”, mastega l’adolescent. I ho fa amb el to desmenjat de sempre. “Et trobes bé?”, li pregunta la mare. I ja li toca el front amb la mà plana. “Ai!”, se la treu de sobre ella. El comportament és el de sempre. No sembla malalta. L’àvia s’agafa al respatller de la cadira. “Fill meu”, li diu, perquè és d’aquelles àvies que, no se sap per què, diuen “fill”, en masculí, a les netes. I afegeix: “Et poses l’abric, doncs?” La mare ja plora.

L’àvia, la mare i el pare de l’adolescent comprenen que estan vivint un moment històric, la transcendència del qual encara ignoren. Mai, mai a Catalunya ha passat que un menor d’edat s’abrigui quan li diuen. Mai, en tots els segles d’història d’aquest racó de món, un menor d’edat ha reconegut, a l’hora de sortir a l’escola o a l’institut, que feia fred. Cap menor d’edat s’ha volgut mai cordar la cremallera. Ja se sap, que és així. Tothom sap que les cremalleres dels anoracs de talla infantil hi són perquè les cordin, amb un cop sec, els adults. Tothom sap que els menors d’edat declaren que no fa fred, que mai n’ha fet. Ni l’àvia, ni la mare, ni el pare estan preparats per a allò que estan vivint. Per què ells?

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Els d’origen marroquí (nouvinguts o nascuts a Catalunya) tenen el doble de risc de patir fracàs escolar que la resta d’alumnes. Aquest és l’avís que ha fet aquest matí la Fundació Ibn Battuta, i una de les principals conclusions que es desprèn del seu informe La situació educativa i laboral dels joves d’origen marroquí, que la fundació ha presentat aquest dijous a Barcelona. L’estudi constata que el fracàs escolar no només és el doble en els nois d’origen marroquí que la resta, sinó que també es més alt que en el conjunt total de població estrangera i, per sexes, encara més entre els nois. La Fundació alerta sobre la poca continuïtat després de l’ESO cap als estudis postobligatoris.

Concretament, l’alumnat de família marroquina acumula un 66,9% de fracàs escolar, una xifra que entre la resta d’alumnes se situa al 36,5%. Segons l’informe, l’abandonament del sistema en les etapes postobligatòries és especialment accentuat en el cas dels nois d’origen marroquí: dues terceres parts dels alumnes diuen que han superat l’ESO com a màxim i han abandonat el sistema després de l’ensenyament obligatori.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Ja em perdonaran que els parli més aviat com a pare a l’escola concertada emprenyat. Fa uns dies el conseller d’Educació i l’alcaldessa de Barcelona van lluir com un triomf aconseguir que una escola concertada religiosa de l’Eixample de Barcelona el curs vinent passi a ser pública, el Col·legi Immaculada Concepció. L’any passat va produir-se una situació semblant amb l’Escola Sant Vicenç de Paül, després de tancar perquè no sortien els números. A una escola per any, desmantellar la concertada a Catalunya costarà uns 700 anys (400 si ens fixem només amb les escoles cristianes). Però això va com el Mobile World Congress. Primer es retira una empresa. L’endemà una altra. El tercer dia ja són tres o quatre de cop… i al cap d’una setmana l’últim ha d’apagar el llum.

Fa pocs dies vaig estar un centre municipal juvenil de Barcelona per unes jornades. Em va costar trobar les indicacions per arribar al lavabo entre la infinitat de cartells i consignes que omplien les parets. Francament, amb tantes indicacions sobre el que havia de fer o pensar, em van agafar ganes de rebotar-me i deixar de fer salut i pujar amb l’ascensor, explicar un acudit masclista al/la conserge/a, enviar a pastar fang al poble sahrauí, i no canviar-me més la copa menstrual. En cap de les moltes escoles cristianes que he visitat he trobat mai tantes instruccions a les parets.

Explico això arran de la idea que destacava el conseller Josep Bargalló en la visita l’escola cristiana que passarà a ser pública: “L’ideari cristià serà substituït per l’ideari aconfessional”. En el substrat d’aquesta afirmació es presenta allò públic com a neutre i universal i allò cristià com a parcial i ideològic. Doncs no. Són models educatius diferents, i tots dins la vocació de servei públic d’educació.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

A Catalunya, la taxa de fracàs escolar (concepte en el qual entraria l’abandonament dels estudis abans de l’obtenció del graduat o immediatament després) és elevada, ja que supera el 30%. Doncs pels alumnes d’origen marroquí –és a dir, pels nascuts al Marroc o pels nascuts a Catalunya de pares marroquins– aquesta xifra es duplica i arriba gairebé al 67%. Segons un estudi elaborat per la Fundació Ibn Battuta, el 33,1% dels alumnes d’origen marroquí que passen pel sistema educatiu l’abandonen abans de finalitzar l’ESO, mentre que el 33,7% pengen els estudis un cop finalitzada l’etapa d’escolarització obligatòria. L’estudi, però, opta pel que anomena un indicador matisat (segons el qual deixen de considerar-se fracassos els alumnes que abandonen l’ESO però continuen estudiant), a partir del qual el percentatge de fracàs baixa al 48,5% en el cas dels marroquins i al 27,6% en el dels autòctons.

Només l’11% dels alumnes d’origen marroquí arriben al batxillerat, el 12,4% a completar un grau mitjà, mentre que el 9,6% accedeix a estudis superiors (cicle formatiu de grau superior, diplomatura, grau, màster o postgrau). Són uns resultats molt pitjors que els de la població estudiantil autòctona però també que la mitjana de l’alumnat d’origen estranger. A Catalunya, la mitjana entre la població estrangera que arriba als estudis superiors és del 23,8%, i en el cas de l’autòctona puja al 35,6%. La població d’origen marroquí és la més nombrosa de totes les comunitats estrangeres a Catalunya (gairebé 1 de cada 5 estrangers és marroquí), i representa el 2,78% de tot el cens. A infantil i primària aproximadament el 5% de l’alumnat té aquest origen, mentre que a la secundària obligatòria ho són el 2,8% dels estudiants.

La bona notícia de l’estudi d’Ibn Battuta l’aporten les noies, segons afirma el president de la fundació, Mohammed Chaib. Les dades demostren que el seu rendiment acadèmic està molt per sobre dels nois. Per exemple, de cada deu estudiants d’origen marroquí que arriben al batxillerat, sis són noies i quatre són nois. “Segurament la causa és que els nois busquen abans una feina per mirar d’ajudar la família, però en tot cas el que ens diu aquesta dada és que la comunitat musulmana s’està incorporant bé a Catalunya, aquí hem deixat enrere polèmiques com la del mocador: tant l’administració com la comunitat vam convenir fa anys que l’important era acabar els estudis, amb o sense mocador”, comenta Chaib.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

El Departament d’Educació está elaborando una regulación que cambia la relación con la escuela concertada: podrá cerrar grupos antes de ofrecerlos, retirar conciertos económicos si más de la mitad de los alumnos no son del barrio u obligar a matricular a niños en situación económica desfavorecida imposibilitados de pagar las cuotas. A cambio, reconoce la infrafinanciación de la escuela concertada en unos 145 millones de euros y promete aumentar la financiación en un futuro, especialmente a los centros con mayor función pública.

La conselleria de Josep Bargalló ha tramitado el decreto de admisión de alumnos –cuyo dictamen aprobó el Consejo Escolar el martes– y el decreto de conciertos –cuyo anteproyecto se sometió ayer a información pública– con la intención de aprobarlo antes de que se acabe esta legislatura. Pero lo ha hecho sin la garantía de un acompañamiento económico ni la inclusión en el presupuesto de la Generalitat para el 2020 de partidas específicas a este fin, lo que ha soliviantado a la escuela concertada que supone un 40% del sistema educativo catalán.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

El Saló de l’Ensenyament és la gran cita anual de l’àmbit educatiu a Catalunya. La trobada agrupa diverses iniciatives adreçades a estudiants, famílies i professionals del món de l’ensenyament, amb l’objectiu d’oferir-los informació àmplia i actualitzada de l’oferta d’estudis.

Per tal de facilitar la visita al Saló, el Departament d’Educació posa a l’abast dels visitants una sèrie de recursos i dades d’interès que poden ajudar els alumnes a cercar la informació en funció de les seves necessitats acadèmiques i professionals. Aquests recursos també poden ser útils als tutors per dur a terme activitats d’orientació a l’aula, prèviament a la visita.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i els ajuntaments d’Olot i les Preses treballen per obrir la primera escola a Catalunya per formar joves en la construcció de parets amb pedra seca. L’objectiu és recuperar i preservar l’ofici especialitzat en aquesta tècnica –també anomenada popularment de “paret seca”– que forma part del patrimoni cultural i del paisatge garrotxí. Aquesta primavera es farà un curs com a prova pilot i s’està treballant amb la Generalitat per trobar els recursos i obrir l’escola l’any vinent a les Preses. Actualment només es fan cursos puntuals, però el que es vol és crear una escola juntament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat per formar joves. “La idea és que surtin amb un diploma oficial que els reconegui com a professionals de la paret seca”, detalla Joan Montserrat, tècnic del parc. Aquesta primavera s’organitzarà un curs que durarà uns quants dies. Servirà de prova pilot abans que es pugui posar en marxa l’escola.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

La Plataforma Estatal d’Infermeria Escolar reclama que la Generalitat prevegi en els pressupostos la implantació de la infermera escolar a tots els centres educatius. La plataforma destaca la seva importància, per exemple, en la detecció de problemes relacionats amb addiccions, salut mental, violència masclista i conducta alimentària.

Comments Sense comentaris »

El Consell Escolar de Catalunya va aprovar dimarts, per una àmplia majoria, el decret que ha plantejat el Departament d’Educació per regular l’admissió d’alumnes en els centres escolars amb l’objectiu de fer un repartiment equitatiu entre públics i concertats com reclama el Pacte contra la Segregació Escolar. Es tracta d’un dictamen preceptiu i no vinculant d’un organisme del qual formen part diferents agents educatius i que precedeix l’aprovació definitiva del decret.

Tot i la majoria –25 vots a favor i nou en contra–, hi ha hagut veus dissonants de pes, ja que ni el sindicat Ustec-STEs, majoritari a l’ensenyament públic no universitari, ni la federació que agrupa les AMPA dels centres públics (Fapac) ni els representants de les escoles concertades hi han votat a favor.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Estat de la tramitació: informació pública

Comments Sense comentaris »

La directora general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d’Educació, Pilar Contreras, s’ha compromès avui a “vetllar” perquè les escoles que fan treball cooperatiu “puguin continuar treballant de la manera com ho estan fent”. Ho ha dit després de visitar dos centres de l’Eixample de Barcelona que practiquen aquesta metodologia a l’aula, l’Escola Sant Josep Oriol i l’Escola Mare de Déu del Roser.

Contreras ha visitat en primer lloc l’Escola Sant Josep Oriol, situada entre els carrers Villarroel i Consell de Cent, i que acull una línia des de P3 fins a 6è de primària. “Es tracta d’una escola molt acollidora, amb un alumnat molt actiu, amb un treball cooperatiu molt important”, ha subratllat  la directora general, que també ha destacat que “és una escola molt ben organitzada, amb un claustre molt implicat”.

A continuació, Pilar Contreras s’ha desplaçat a l’Escola Mare de Déu del Roser, ubicada entre els carrers Consell de Cent i Casanovas de Barcelona. Es tracta d’un centre que acull dues línies des de P3 fins a 4t d’ESO. La directora general ha elogiat també la metodologia d’aquest centre: “Tenen un projecte educatiu basat en el treball cooperatiu, amb un aprenentatge molt pràctic i un treball molt dinàmic, amb poca pissarra i poca metodologia tradicional”, ha dit.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Tot i que encara falta molt per al final del curs escolar, les famílies comencen ja la planificació de les activitats estiuenques d’educació en el lleure, com les colònies i els casals d’estiu. És per això que la Fundació Pere Tarrés obre aquests dies les inscripcions d’una àmplia oferta educativa. L’any passat més de 34.000 infants i joves van participar en unes 650 activitats d’estiu diferents, com colònies, casals o campaments que es realitzaran a tot Catalunya i Balears.

La gran novetat d’aquest any és que les “Vacances per créixer”, lema que agrupa les diferents activitats d’educació en el lleure d’estiu de la Fundació Pere Tarrés, es focalitzaran en treballar amb infants, adolescents i joves al voltant d’un dels grans reptes que la humanitat té al davant: la crisi climàtica i la necessitat de promoure un canvi de mentalitat que reverteixi en una millora de la situació del planeta. De fet, aquesta voluntat de canvi serà un dels pilars de les activitats dels casals, que enguany tindran com a centre d’interès el medi ambient i els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Pel que fa a les colònies, aquest any la Fundació Pere Tarrés ha volgut donar continuïtat a la tasca de sensibilització ambiental que realitza des de fa 60 anys amb nous compromisos.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

En un esdeveniment estrictament privat i no obert al públic, Salesians Horta acull aquest divendres 21 de febrer el Tour del trofeu de la UEFA Europa League 2020, promogut per Kia Motors. L’organització de l’esdeveniment porta a l’escola el trofeu juntament amb una llegenda del futbol, l’exjugador del F.C. Barcelona, Éric Abidal i l’influencer delantero 09.

El Trofeu de la UEFA Europa League visitarà escoles, clubs de futbol i centres urbans a Alemanya, Espanya, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit i Polònia, abans de ser portat a la final de la competició d’aquest any a Gdansk, Polònia. Salesians Horta té el privilegi d’haver estat un dels centres escollits, de la mateixa manera que l’any passat ho va ser Salesianos Trinidad, a Sevilla.

Durant la jornada els nois i noies de l’escola Salesians Horta tindran la possibilitat d’interactuar amb els seus referents futbolístics amb activitats esportives i espais de diàleg, a més de fotografiar-se amb ells i amb el trofeu. Una jornada molt especial que té molt entusiasmada a tota la comunitat educativa.

Recollida de botes de futbol o calçat esportiu per als refugiats sirians

La UEFA Europa League Trophy Tour també té un element benèfic especial. A tot Europa, la UEFA i Kia estan encoratjant als fans de el futbol de totes les edats a donar les seves botes de futbol o calçat esportiu. Aquests seran recol·lectats i lliurats a joves refugiats sirians a Jordània en associació amb la Fundació per a la Infància de la UEFA, perquè ells també puguin gaudir del joc.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

L’educació de la primera infància, també denominada educació 0-3 anys, és freqüentment objecte de debat polític i públic. Sense anar més lluny, recentment el nou govern espanyol s’ha compromès a fer aquesta etapa universal en els propers anys.  A Catalunya, aquest ha estat un àmbit de forta disputa entre el govern de la Generalitat i els ens locals per qüestions vinculades al seu finançament. De fet, la darrera edició del Panel de polítiques educatives locals mostrava que l’educació 0-3 és  l’objectiu de treball prioritari per la gran majoria d’ajuntaments de la província de Barcelona i la partida d’educació on es destinen més recursos a nivell local. Més enllà dels debats relacionats amb el seu finançament o el seu suposat efecte compensador de les desigualtats educatives, el cert és que actualment l’educació 0-3 anys en el nostre país té un llarg recorregut de millora, especialment pel que fa a les significatives desigualtats d’accés que s’observen.

Tot i que la informació estadística disponible sobre aquesta etapa educativa és molt reduïda, el darrer Informe d’oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona aporta algunes dades rellevants en relació a les desigualtats d’accés observades en aquest àmbit educatiu. Si bé les dades de l’informe fan referència únicament a la ciutat de Barcelona, és possible afirmar que la situació a molts municipis urbans del país és similar, quan no més acusada.

A Barcelona, tot i que el percentatge d’infants escolaritzats a l’escola bressol ha millorat significativament en els darrers anys, s’observen importants diferències entre els diferents districtes de la ciutat. Les dades mostren, en aquest sentit, una important correlació positiva entre la renda per càpita dels districtes i la taxa d’escolarització en aquesta etapa educativa. Més enllà de les disparitats territorials dins de la ciutat, el principal eix de desigualtat en l’accés a l’educació 0-2 anys, com a qualsevol altre nivell educatiu no universal, és l’origen socioeconòmic dels infants. Tot i que les dades disponibles no permeten realitzar anàlisis sobre altres variables socials, l’escolarització dels infants segons la seva nacionalitat permet il·lustrar  les desigualtats socials que s’observen en l’accés a l’educació de la primera infància. El gràfic que hi ha a continuació presenta la taxa d’escolarització 0-2 anys segons nacionalitat i mostra que, a Barcelona, els infants de nacionalitat estrangera presenten una taxa d’escolarització molt inferior que els infants de nacionalitat espanyola. En aquest sentit, mentre que pel conjunt de Barcelona, el 52,4% dels alumnes de nacionalitat espanyola es troba escolaritzat a una escola bressol pública i privada, aquest percentatge es redueix fins el 14,8% en el cas dels infants de nacionalitat estrangera. És a dir, a Barcelona per cada infant de nacionalitat estrangera escolaritzat, s’escolaritzen 3,5 infants de nacionalitat espanyola. Així mateix, tot i que no hi ha dades disponibles, els estudis sobre l’escolarització en aquesta etapa permeten suposar que desigualtats de similar magnitud es podrien observar segons el nivell socioeconòmic de les famílies o el seu capital cultural.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

La Cindy fa dos anys que porta els seus fills a l’Esplai Rialles. L’Ángel, de 8 anys, és sord i porta un implant coclear, un dispositiu que li permet, per mitjà d’impulsos elèctrics, poder sentir. La Valentina, de 6 anys, és oïdora, però també va cada dissabte a l’esplai amb el seu germà. Mentre juguen plegats amb altres nens sords i els seus germans oïdors, la seva mare assisteix a unes classes de llengua de signes al mateix centre. Es tracta, doncs, d’un espai obert adreçat a tot l’entorn familiar de l’infant. 

L’Esplai Rialles va néixer fa més de 20 anys per iniciativa de l’Associació de Famílies d’Infants Sords de Catalunya (APANSCE) amb l’objectiu de configurar un espai de trobada lúdic per a infants sords. La idea és que els infants sords puguin gaudir del lleure educatiu de la mateixa manera que ho fa qualsevol altre nen de la seva edat. Cada dissabte, els infants es reuneixen al Centre Cívic Fort Pienc i els monitors dinamitzen activitats diverses, com tallers, jocs i activitats esportives. També s’organitzen sortides de caps de setmana, un casal d’hivern al Zoo i unes colònies d’estiu d’una setmana de durada.

APANSCE promou l’educació bilingüe, en llengua de signes i llengua oral. L’entitat considera que un infant sord ha d’aprendre la llengua de signes, perquè és la llengua més inclusiva i integradora dins de la comunitat sorda. Hi ha persones sordes que, a causa d’una sordera profunda, no són bons candidats per portar implants coclears o audiòfons i, per tant, no poden sentir i aprendre la llengua oral. En aquests casos, doncs, l’única manera de poder comunicar-se és utilitzant la llengua de signes. 

Mitjançant el joc, els germans dels infants sords aprenen la llengua de signes de manera espontània, fet que ajuda molt a enfortir la relació amb el seu germà sord i afavoreix que visquin amb normalitat la relació amb altres nens i adults sords. “La meva filla i jo no sabíem llengua de signes i ens ha anat molt bé venir aquí per aprendre a comunicar-nos amb el meu fill”, comenta la Cindy. “Els nens -afegeix- s’ho passen molt bé i sempre tenen moltes ganes de venir”.  

A més de les classes de llengua de signes dirigides a les mares i pares dels infants sords, APANSCE intenta fer un acompanyament i assessorament a les famílies oferint la informació necessària respecte a l’educació dels nens sords. Segons explica la Cindy, trobar-se cada dissabte amb altres famílies que es troben en la mateixa situació és molt positiu. “Compartim experiències i inquietuds i ens ajudem entre tots”, assenyala.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »