El ministre Manuel Castells acabarà amb la fórmula 3+2 (tres de grau i dos de màster) i establirà amb caràcter genèric els graus universitaris de quatre anys. Així consta en l’esborrany definitiu del decret que ha treballat el ministeri d’Universitats i que manté l’estructura bàsica de l’oferta acadèmica en tres etapes: grau, màster i doctorat. Així, la primera consisteix en 240 crèdits repartits en quatre cursos, excepte per als que per directrius europees han de ser de 300 o 360 crèdits; la segona, màsters de 60, 90 i 120, i la tercera, el doctorat, al qual s’accedeix havent superat els 300 crèdits en les dues etapes formatives anteriors.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.