Les puntuacions de l’alumnat que el passat curs va dur a terme les proves d’avaluació de 4t d’ESO es mantenen estables respecte als cursos anteriors. Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen de l’anàlisi de les proves dutes a terme pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, presentades el 22 d’octubre en roda de premsa. Les proves de caràcter diagnòstic a l’últim curs de l’ESO van tenir lloc el passat mes de febrer i les van dur a terme gairebé 80.000 alumnes de 1.081 centres educatius de totes les titularitats. En canvi, les que es fan a 6è de primària no es van poder fer a causa del confinament.

Amb tot, les diapositives que aquell 22 d’octubre el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, va lliurar als mitjans de comunicació no són exactament les mateixes que les que aquest dimarts el president del Consell Superior, Joan Mateo, ha facilitat als membres del Consell Escolar de Catalunya. En aquesta segona presentació s’inclou una comparativa dels resultats de les proves entre l’alumnat dels centres d’EN21 i la Xarxa CB amb la resta de l’alumnat, en cadascun dels àmbits de competències que s’avaluen (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i coneixement cientificotecnològic), i diferenciant (només en el cas de la XCB) pel nivell de complexitat dels centres (alta, mitjana o baixa).

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.