L’escola concertada suma al voltant de 40.000 treballadors, entre docents i altres professionals i, segons els sindicats, es calcula que entre el 10 i el 12% de les plantilles (per tant, 4.000-5.000 persones) supera els 60 anys. Al contrari que a l’escola pública, on els docents es jubilen majoritàriament als 60, a la concertada segueixen fent classe, com la resta, perquè no els queda més remei i perquè l’activitat docent està qualificada de baix risc. Tampoc les dones embarassades o els professionals amb alguna malaltia crònica estan aconseguint una feina adaptada o una baixa. La raó és que les avaluacions de tot aquest personal de risc, que haurien d’estar fent les seves mútues de treball, s’estan endarrerint molt, i sense aquestes avaluacions no poden sol·licitar la baixa o l’adaptació del lloc de treball, i naturalment sense aquesta baixa les titularitats tampoc poden buscar una substitució.

Aquest matí, els tres sindicats més representatius de la concertada (USOC, CCOO i UGT) han presentat els resultats d’una enquesta realitzada al llarg de la primera quinzena d’octubre, a la qual han respost al voltant de 3.400 treballadors de totes les etapes educatives, personal d’administració i de lleure. La primera constatació és que el col·lectiu que més ha respost és el considerat vulnerable, i que el 76% afirma que les titularitats no els han proporcionat mascaretes homologades FFP2 i que el 92% considera que l’increment de plantilles fruit del reforç proporcionat pel Departament d’Educació no ha servit per res [grosso modo, cada centre concertat ha rebut la dotació equivalent a un empleat].

A banda, hi ha preguntes adreçades únicament al personal sensible o vulnerable. En aquest cas, el 57% diu que l’escola encara no els ha facilitat el servei als serveis mèdics de prevenció de riscos laborals, i el 69,14% contesta que encara no compten amb cap informe d’aquests serveis de prevenció sobre la seva situació.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.