En aquest apartat podeu consultar les dades de l’Estadística de l’ensenyament. Aquesta operació estadística està prevista en el Pla estadístic de Catalunya. Les dades s’obtenen a partir dels sistemes d’informació del Departament d’Educació, tal i com consta en l’apartat “Metodologia”. L’objectiu de l’actuació estadística és recollir informació quantitativa i qualitativa d’alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells educatius no universitaris.

Al Portal de Dades Obertes podreu trobar informació relativa del nombre de matrícules per sexe i nombre d’unitats a nivell de centre docent des del curs 2015-2016.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.