Es publiquen estudis que descobreixen la sopa d’all sobre les desigualtats –la riquesa i la pobresa– que van passant de pares a fills. Benvinguts siguin si posen l’accent en la necessitat d’implantar polítiques eficients per corregir la transmissió d’un llegat tan injust. Fixem-nos ara en l’educació, a la qual hem atribuït la responsabilitat de fer funcionar l’ascensor social per evitar precisament que els orígens determinin de manera inexorable el trajecte vital d’una persona. En vistes al proper curs, la Fundació Jaume Bofill ha donat a conèixer tot un seguit de mesures per ajudar els centres a superar la crisi generada per la pandèmia i revertir l’augment alarmant de les bretxes d’equitat. Les explica Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de l’entitat: Formació de grups de classe heterogenis que facilitin les oportunitats d’aprenentatge dels alumnes més vulnerables.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.