Abans de la pandèmia, s’havia generat un consens internacional que el dret a l’educació ja no es cobreix només amb l’accés a l’escola (entenent com a tal centres d’educació infantil, primària i secundària) sinó que també cal garantir que tots els infants i adolescents desenvolupin aprenentatges que donin resposta als reptes d’avui. Per a això, cal un canvi de paradigma en la nostra manera d’ensenyar i d’aprendre, el que implica transformar l’educació, posant-la al dia i propiciant innovacions, i donar suport al professorat perquè ho faci possible.

Un conjunt de centres educatius compromesos amb aquesta visió, i en que el coneixement i l’aprenentatge poden donar forma al futur de la humanitat i del planeta, ens vam aplegar aquest gener per contribuir al debat mundial de dos anys sobre els Futurs de l’Educació impulsat per la UNESCO, des del convenciment que l’educació ha de fer més que respondre a un món en canvi: l’educació ha de capacitar les persones perquè puguin transformar el món per assolir més justícia, equitat social i solidaritat global.

La urgència d’aquesta posada al dia és compartida per moltes famílies, docents i institucions, a casa nostra i arreu. Amb el confinament, tot i l’esforç de molts i moltes professionals, s’ha fet encara més palès que la proclama de l’escola competencial, inclusiva i orientadora, contrasta amb una realitat ben diferent, tant del debat educatiu com del que han viscut molts infants i adolescents. Com a societat, no ens podem permetre una debilitació de la funció educativa integral de l’escola, ni una involució cap a models d’ensenyament transmissor que no capacitaran adequadament els i les aprenents.

En aquest context, les escoles d’infantil, primària i secundària que conformem el Fòrum “Futurs de l’Educació” i que estem reflexionant i treballant sobre l’educació de l’esdevenidor, volem compartir amb el conjunt d’escoles i amb la societat tres reflexions que creiem que són reptes de sistema:

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.