Govern i les universitats catalanes preveuen un model híbrid de docència presencial i virtual per al curs 2020-2021 com a conseqüència del període d’excepcionalitat causat per la Covid19. En el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), la Secretaria d’Universitats i Recerca, els vicerectors de docència de les 12 universitats catalanes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) han acordat “un document marc sobre les mesures acadèmiques a prendre durant aquest període d’excepcionalitat per garantir la qualitat dels ensenyaments i mantenir l’equitat del propi sistema universitari, així com preveure els diferents escenaris que poden donar-se a curt i mig termini”, segons informa el Govern en un comunicat.

Les mesures acadèmiques per al curs 2020-2021 preveuen que, almenys, durant la primera meitat del curs es desenvolupi una presencialitat restringida condicionada per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, en els passadissos i als espais comuns. En aquest sentit, s’ha acordat definir un model de docència mixta o híbrida que combini la presencialitat a les aules amb entorns no presencials o virtuals. “No es tracta de transformar les universitats presencials en universitats en línia, ni tampoc la docència que imparteixen”, ha subratllat la directora general d’Universitats, Victòria Girona.

Les mesures d’adaptació de la docència universitària per al pròxim curs incideixen en la informació i preparació dels estudiants, així com en la formació del professorat. Els canvis introduïts en les metodologies docents i en el sistema d’avaluació es realitzaran d’acord amb línies determinades per AQU Catalunya, per assegurar-ne la qualitat. Pel que fa a l’activitat presencial, es recullen les mesures del Pla sectorial d’universitats aprovat ahir pel Procicat.

Les mesures de protecció per prevenir la propagació del virus que s’aplicaran als campus universitaris són les aprovades pel Procicat en el Pla sectorial d’universitats. Aquest Pla preveu mesures a nivell general (distància física, ús de mascareta, priorització de videoconferències per evitar desplaçaments); de material i equips de protecció; per als edificis, espais, instal·lacions i equipaments; protocols de neteja i desinfecció; de caràcter sanitari i de prevenció; específiques en aules i laboratoris; en espais d’ús compartit (sales d’estudi, biblioteques, sales d’acte, menjadors i similars); al serveis higiènics; i en altres serveis (bars, restaurants, instal·lacions esportives, aparcaments, etcètera).

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.