Juan Rodríguez Zapatero s’ha convertit en un referent en la lluita per l’educació inclusiva a Espanya. Aquest advocat va aterrar en aquest món gairebé de casualitat, per donar-li un cop de mà a una amiga que tenia un nen amb discapacitat i ho estava passant molt malament. “Estava promovent una associació en aquest terreny, es va acostar a mi. Vaig començar a veure casos, molts més dels que sembla, i m’hi vaig ficar”. Ja no en va poder sortir. “Et va portant i em vaig comprometre. Jurídicament ha estat gratificant, hem obert camins que estaven per obrir-se”, comenta. Des de llavors, s’ha barallat pel dret de les famílies a escolaritzar al seu fill en el centre de la seva elecció, i els dits de la mà li comencen a quedar escassos per comptar les sentències favorables. Malgrat que no totes són positives, a poc a poc, diu l’advocat, es va creant un corpus jurídic favorable a mares i pares, incloent-hi una sentència clau del Tribunal Suprem de 2017.

L’última batalla d’aquest col·lectiu, que lluita pel dret a l’educació de tots els alumnes en centres “mal anomenats” ordinaris, és que s’eliminin els informes psicopedagògics que se’ls hi fan per determinar les seves capacitats i que, en moltes ocasions, acaben en resolucions d’escolarització per enviar alguns alumnes a centres d’educació especial sense comptar amb l’opinió de les famílies. Aquests informes, que només se’ls fan als alumnes amb diversitat funcional, són segregadors, explica el col·lectiu, i van contra la llei.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.