Una de les característiques de l’educació del segle XXI és que l’alumnat ha de saber treballar en equip cooperant, la qual cosa requereix un elevat grau de compromís, participació i responsabilitat, anant més enllà de la col·laboració. A més de la millora dels resultats educatius, sabem que en tots els entorns laborals és necessari  que les persones siguin capaces de treballar en equip eficaçment, i tenim l’esperança d’anar configurant una societat cada vegada més justa, equitativa i inclusiva.

A cooperar no se n’aprèn de manera espontània, s’aprèn fent-ho, com tots els aprenentatges vitals, i s’ha d’ensenyar com un contingut en si mateix. No és un aprenentatge fàcil, és tot un repte que demana planificació, sistematització i coherència. Per aconseguir-ho, cal preparar i predisposar l’alumnat, s’ha de garantir  la participació i la interacció de tothom, ajudant-los a que se sentin part d’un equip i avaluant el seu funcionament.

Com en qualsevol procés d’aprenentatge, l’alumnat ha de conèixer els objectius a aconseguir com equip, ha d’avaluar l’assoliment individual i grupal, analitzant el procés que han seguit, prenent consciència del que han fet bé i dels aspectes a millorar, detectant els errors i valorant els encerts, fixant-se  tant en el clima de relacions com en els resultats obtinguts com equip i emprant la coavaluació  i l’autoavaluació.

Hi ha moltes escoles que han optat per l’enfocament cooperatiu de l’aprenentatge, amb el convenciment que enriqueix totes les persones que la practiquen perquè ofereix seguretat, gràcies a l’ajuda mútua, i perquè deixa una empremta tant en les relacions com en l’adquisició dels valors que revertiran  en una millora social futura.

Aquest curs excepcional que acabem de tancar ens hem trobat, que d’un dia per l’altre hem passat de l’escola a tancar-nos a casa. Ens ha vingut tot de nou, sense poder preveure com calia continuar els processos d’aprenentatge, el suport entre iguals i la inclusió. Ens hem trobat davant unes pantalles i a distància dels uns amb els altres.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.