La formació professional (FP) avança com a element d’inserció laboral, segons indiquen les dades recollides pel tretzè informe elaborat pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. Segons l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, del 2019, nou mesos després d’haver acabat els estudis la taxa d’atur entre els graduats mitjans és d’un 8,13% i entre els superiors, d’un 8,8%. És una taxa gairebé quatre vegades inferior a la mitjana d’atur dels joves d’entre 16 i 24 anys a Catalunya, que és del 30,4%. La mitjana global de l’atur al país és de l’11,6%. En el moment àlgid de la crisi, el 2013, l’atur juvenil era del 52,7% i el dels graduats en FP, del 15,5%. La inserció laboral dels graduats és del 56%, ja que un 53,3% continuen estudiant. El 2018 treballaven un 55,1%.

En l’FP dual, en què la formació s’alterna entre el centre i l’empresa, la taxa d’inserció és més elevada, ja que només busquen feina el 5,95% dels graduats. El 18,4% dels alumnes de segon curs d’FP cursen aquesta modalitat. És un índex que gairebé s’ha doblat en dos cursos –s’ha passat de 4.302 alumnes a 7.737–, però que està encara lluny del 30% de la mitjana europea.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.