L’escola és un espai on els nostres infants i joves passen molt de temps. I el temps és molt valuós: el seu valor podria ser mesurable si analitzem en quins aspectes hi fem més èmfasi. L’escola ha de generar escenaris que permetin reflexionar sobre la importància i el profit del temps, amb una àmplia visió focalitzada en l’alumnat i, alhora, amb els equips docents. S’ha d’aconseguir que el temps sigui un aliat, no un constant enemic a qui li donem totes les culpes o a qui fem servir, tot sovint, d’excusa. El temps realment esdevé un bon company de viatge quan copsem que ha sigut profitós. Però em qüestiono: “¿Rendibilitzem prou el temps a les escoles?”

L’alumnat ha de percebre que l’escola no és una suma d’activitats finites i inconnexes, sinó un munt d’accions fonamentades i interrelacionades. Fraccionar excessivament les activitats d’ensenyament/aprenentatge indueix a un cert desgavell i a la dispersió. Per això és un encert establir àmplies franges horàries que permetin dibuixar unes sessions amb unes intencionalitats ben clares, unes dinàmiques de treball amb uns tempos adequats que afavoreixin assolir els propòsits establerts i permetin projectar les pròximes accions.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.