La Generalitat ha posat en marxa aquesta setmana la campanya de publicitat Un gir de 174 graus, que té per objectiu millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial, incloent-hi la modalitat dual; la Formació Professional per a l’Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua. D’aquesta manera, el Govern fa una aposta clara per potenciar aquests estudis i aconseguir una major implicació i coresponsabilitat de tots els agents socials i econòmics vinculats, especialment en l’FP dual.

“Un gir de 174” graus vol transmetre que l’FP és una opció de qualitat, flexible i innovadora, que permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral. La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de les professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector, alhora que permet l’actualització professional permanent.

Arribar a la mitjana europea en la modalitat dual

Un dels principals objectius de la campanya és arribar a la mitjana europea en implantació de l’FP dual de cara al 2022, xifra que suposaria el 30% sobre el total dels alumnes de segon curs, en modalitat dual; el curs passat la xifra d’implantació va ser del 18,4%. Actualment s’està treballant per implementar al primer curs del 2020-2021 la reestructuració del model curricular de tots els cicles formatius, fet que facilitarà aquest creixement. En aquest sentit, ja s’ha elaborat un document base sobre les característiques generals del currículum d’FP.

Un altre dels eixos d’aquesta actuació és posar l’accent en la formació al llarg de la vida laboral, un concepte que compromet tant a les persones treballadores com a les empreses, ja que així ho exigeix l’actual mercat de treball, marcat per la globalització, la innovació tecnològica i els canvis organitzatius. La formació professional dona eines per afrontar amb garanties aquest escenari.

En aquest sentit, cal destacar algunes xifres, com ara les prop de 7.000 accions formatives que es van organitzar per a persones treballadores el 2018 de 820 especialitats diferents i de les quals s’han beneficiat gairebé 108.000 treballadors i treballadores.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.