Les entitats que formen part del Pacte contra la Segregació Escolar han proposat aquest dilluns que s’ampliïn els supòsits que determinen que un alumne té necessitats educatives específiques, sobretot les derivades de situacions socioeconòmiques desafavorides. Entre les propostes pel nou decret d’admissió d’alumnes s’inclouen aspectes com ara els del nivell de renda i d’estudis de les famílies, el baix rendiment escolar i el desconeixement de la llengua vehicular per fer un repartiment més equilibrat de l’alumnat socialment desafavorit.

A més, també insten a limitar el percentatge màxim d’aquests tipus d’alumne que cada centre pot escolaritzar, per repartir-los més homogèniament entre les escoles d’una zona determinada, i aquestes criatures es podran preinscriure fins a l’inici de curs. El curs passat més de 8.500 alumnes arribats després de l’inici de curs van ser escolaritzats en centres d’alta complexitat, en el que es coneix com a matrícula viva. Per evitar la concentració d’aquest alumnat, el document planteja impedir l’escolarització d’aquest alumnat nouvingut als centres d’alta complexitat o tancar les ràtios després de l’inici de curs, per gestionar millor i de manera equilibrada aquest fenomen. Per detectar i dictaminar els alumnes amb més necessitats es proposa a Educació crear unitats de detecció territorials.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.