Fa poc més de dos anys vam publicar aquí mateix un article titulat  Referèndum i escola. En aquell article explicàvem, entre altres coses, una activitat duta a terme en algunes classes dels graus de Pedagogia i de Formació del Professorat de Primària. Partint d’un cas hipotètic però versemblant, es tractava que els futurs mestres i pedagogs reflexionessin sobre la pertinència de tractar sobre la qüestió del referèndum en les escoles i els instituts; i, en el cas que es considerés oportú, que els nostres estudiants pensessin quins tipus d’activitats es podrien realitzar a les escoles i que dissenyessin acuradament la que consideressin millor. En l’article es comentaven alguns dels debats que es van suscitar entre els nostres alumnes universitaris i també algunes de les activitats que ells proposaven; finalment, l’article formulava alguns criteris orientadors sobre el tractament en els centres educatius d’aquests tipus de qüestions controvertides. El tema de com tractar en les institucions educatives els temes polítics, religiosos i ideològics en general ens interessava des de feia ja una colla d’anys.[1]

Enguany, abans de la sentència i preveient que quan es fes pública això tindria també repercussió en els centres, vam repetir a les nostres classes aquella mateixa activitat. Els plantejaments dels futurs mestres i pedagogs foren similars als de fa dos anys, si bé vam notar que ara estaven una mica més sensibilitzats i que, tanmateix, hi havia posicionaments més polaritzats que abans. Llavors i ara van sortir moltes propostes concretes, interessants i practicables, sobre com tractar el tema en els centres educatius, però n’hi ha una que tot seguit comentarem ja que ens sembla d’especial interès.

Aquesta activitat consistiria en què els nois i les noies, amb l’acompanyament del professorat, preparin i duguin a terme una anàlisi comparativa de continguts dels mitjans de comunicació. És a dir, estudiar el tractament que diferents mitjans estan oferint de la sentència del Tribunal Suprem i de les reaccions que ella ha provocat. Segur que aquesta activitat no la van pas inventar els nostres estudiants. No tenim pas dades al respecte, però estem convençuts que activitats iguals o similars s’han realitzat en alguns centres educatius, tant en relació al referèndum de fa dos anys com ara en relació a la sentència. Però si la volem comentar aquí és perquè creiem que gaudeix d’una potència educativa considerable i que, a la vegada, té molt poques contraindicacions.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.