Les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions és una de les activitats del pla de formació permanent. La finalitat de les estades és l’actualització tecnicopràctica d’aquest personal docent.

Les estades poden ser de tipus A o de tipus B; les primeres es porten a terme en períodes i horaris fora de l’horari lectiu del professorat i les segones tenen lloc en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l’horari lectiu del professorat (comporten el nomenament d’una persona substituta).

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.