El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Académie de Grenoble per promoure un seguit d’accions conjuntes en matèria educativa i que té com a un dels principals objectius incrementar el coneixement per part de l’alumnat català de la llengua francesa. El conveni, amb una durada de quatre anys, s’emmarca en un seguit de programes de mobilitat que Educació du a terme per alumnat i professorat de diferents etapes educatives, especialment en la formació professional, i que s’afegeix als ja existents amb Quebec, Montpeller i Lió.

Pel que fa a les iniciatives en l’educació general, els principals objectius que es volen aconseguir són els següents:

  • Promoure i desenvolupar l’ensenyament de les seves respectives llengües a través de programes d’intercanvi de professorat i alumnat, i visites d’estudi.
  • Fomentar i dur a terme el programa de mobilitat individual de l’alumnat a mitjà termini promovent la immersió completa dels estudiants.
  • Desenvolupar associacions entre escoles de primària i de secundària per a la realització de projectes educatius conjunts.

En l’àmbit de la formació professional, destaquen les següents actuacions:

  • Incrementar la cooperació entre les institucions de formació professional inicial i contribuir a posar en valor aquesta formació.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.