Per a poder copsar la mateixa realitat de la condició juvenil, és essencial posar entre parèntesi les visions tòpiques i els estereotips que hi ha arrelats en l’imaginari col·lectiu sobre aquesta etapa de la vida.

Les representacions socials de la condició juvenil no expressen la complexitat del fenomen juvenil, ni la seva constitutiva pluralitat. Massa sovint es confon la part amb el tot i es fan judicis de valor sobre la condició juvenil a partir del coneixement d’una part o bé d’un tòpic que no representa, ni de bon tros, la realitat juvenil. Hi ha un gran segment de joves que no se sent reconegut en les representacions públiques i audiovisuals de la condició juvenil. Tampoc no els agrada la representació que se’n fa en la publicitat, ni en la cultura audiovisual de masses.

La jovenesa és una etapa de la vida en la qual l’ésser humà assoleix progressivament espais d’autonomia, la capacitat efectiva d’exercici de determinats drets formalment reconeguts a partir de la majoria d’edat, que els permeten o faciliten una aproximació successiva cap a la ciutadania plena. El temps de la joventut és el futur. El futur és el camp de les possibilitats inèdites, l’àmbit en el qual suposadament es concretaran les expectatives. El futur és viscut com un horitzó de plenitud. No és una fatalitat, ni un guió escrit de bell antuvi. Tot és obert.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.