El conseller Bargalló va comparèixer ahir a la tarda davant la Comissió d’Educació del Parlament per repassar les principals dades i novetats del curs 2019-20, i respondre les preguntes dels diputats. Pràcticament van anar sorgint tots els temes (finançament 0-3, temps del migdia, lluita contra la segregació, adoctrinament amb la nova derivada de la llengua dels patis, impuls a l’FP, etc.), amb poques o cap novetat respecte al que s’ha anat dient en les darreres setmanes o mesos.

Pel que fa a l’escola inclusiva, sí que hi va haver una petita novetat: el conseller Bargalló va reconèixer, arran d’una intervenció de la diputada Esther Niubó (PSC), que el desplegament del famós decret 150/2017 no ha d’estar condicionat únicament a l’aprovació de nous pressupostos. “L’educació inclusiva no depèn únicament dels pressupostos, hi depèn evidentment perquè hi ha una part que és de recursos, però n’hi ha una altra que és de polítiques. I li puc confessar sense cap inconvenient que ens està costant trobar la manera de tirar endavant el decret sense els pressupostos”, va dir el conseller, segons el qual s’ha de “trobar el camí”, i aquest camí passa per “entendre la importància de l’alumne en relació amb l’espai i al professorat”.

On no van estar del tot d’acord va ser amb les xifres. Niubó es va referir a una informació divulgada recentment sobre l’ínfim increment de professionals dels EAP (Equips d’Assessorament Psicopedagògic) en relació amb el gran increment d’alumnat amb el que ara es coneix com necessitats específiques de suport educatiu (NESE). En relació amb 2010 el sistema només comptaria amb 15 professionals d’EAP més, quan l’alumnat amb NESE s’ha incrementat en un 45%. El conseller va recordar que aquest augment és conseqüència d’un canvi en la definició de les necessitats educatives. És a dir, el concepte que fins fa uns anys només englobava l’alumnat amb discapacitat (física, intel·lectual o sensorial) i el trastorn de conducta, ara també incorpora les altes capacitats i sobretot l’alumnat vulnerable per causes socioeconòmiques o familiars.

“Des de 2017 tenim 650 professionals més dedicats al suport a l’alumnat amb necessitats educatives que abans no hi eren, aquests 650 professionals per una pròrroga pressupostària són molts, però per atendre les necessitats educatives no són molts”, va dir Bargalló. D’aquests 650, 34 són professionals d’EAP, perquè “sí que n’hi havia només 15 menys el 2010, però posteriorment se’n van perdre i ara els hem recuperat”.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.