El suport a les famílies és una de les polítiques socials menys desenvolupada arreu. De fet, hem assistit al desballestament de l’incipient estat del benestar i, actualment, les polítiques familiars no són, de forma evident, una prioritat.

La diversitat familiar és una realitat social no prou reconeguda i d’aquí deriven necessitats que demanen resposta a situacions molt diverses. Families monoparentals, nombroses, enllaçades, adoptives, acollidores… La família és una de les institucions més importants i amb més continuïtat de la nostra història i, alhora, és una de les més sensibles als canvis socials, polítics i econòmics.

Fa 34 anys es va crear el Servei de famílies col·laboradores (SFC) que depèn de l’Ajuntament de Barcelona i actualment està gestionat per Fundació Surt. L’objectiu del servei és resoldre les dificultats per les quals passen algunes famílies que veuen limitada la seva capacitat de cura i atenció dels seus fills i filles en un moment determinat, ja sigui per motius de conciliació laboral, formatius, de salut física o psicològica. Des de la seva creació, el Servei ha portat a terme un gran número de col·laboracions, cada vegada més necessàries, sobretot per situacions de manca de xarxa de suport familiar i social.

El Servei de Famílies Col·laboradores és un recurs preventiu que posa en contacte famílies amb dificultats i persones disposades a donar-los suport durant un període acotat en el temps. Aquestes persones voluntàries són validades prèviament per l’equip tècnic del servei abans de formar part del Banc de famílies.

Malgrat anys enrere les necessitats de cura dels infants ja existien, aquestes quedaven cobertes per altres familiars o pels vincles que s’establien entre amics i veïns. Avui dia vivim en una societat més individualitzada i amb una gran diversitat de tipologia de famílies (mares migrades sense suport familiar, famílies monomarentals, famílies amb dificultats per conciliar la vida familiar amb la laboral…) aquest fet fa més necessari fomentar i potenciar la creació de xarxes d’ajuda mútua.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.